Ở Vùng 5 Hải quân , mô hình “Bát nước thao trường” do Hội Phụ nữ cơ sở thực hiện trong thời gian qua đã đem lại hiệu quả thiết thực, góp phần khích lệ, động viên tinh thần cán bộ, chiến sĩ, nhất là các chiến sĩ mới nhập ngũ hăng say học tập, rèn luyện trong những ngày nắng nóng như thời điểm này.