Duy trì sinh hoạt “Ngày chính trị văn hóa tinh thần” để bộ đội được giãi bày, được lắng nghe, thấu hiểu là một trong những giải pháp đang được Bộ CHQS tỉnh Lâm Đồng triển khai hiệu quả.