Để sẵn sàng chiến đấu, sẵn sàng cơ động bảo vệ các mục tiêu, sự kiện quan trọng, bộ đội Đặc công luôn phải mài sắc ý chí quyết tâm, khả năng sinh tồn và chịu đựng khó khăn, gian khổ.