Chiều ngày 30/5/2022, Hội đồng Khoa học cấp Bộ Quốc phòng đánh giá, nghiệm thu kết quả đề tài: "Nghiên cứu nâng cao hiệu quả biện pháp vũ trang trong thực thi pháp luật trên biển của lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam".