Nhằm thiết thực chào mừng đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng và khẳng định luận điểm “Đất nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín như ngày nay” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, năm 2021 Ban Tuyên giáo Trung ương, Ban chỉ đạo thông tin đối ngoại Trung ương đã phối hợp với các bộ ngành liên quan cho ra mắt cuốn sách “Rạng danh Tổ quốc Cơ đồ Việt Nam”. Cuốn sách đã góp phần làm rõ và giới thiệu tới nhân dân và bạn bè quốc tế về những thành tựu to lớn của Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam đã gặt hái được sau hơn 75 năm giành được độc lập, đặc biệt là sau 35 năm tiến hành công cuộc đổi mới. Tiếp nối thành công của cuốn sách đó, mới đây, Ban Tuyên giáo Trung ương, Ban chỉ đạo công tác thông tin đối ngoại Trung ương tiếp tục phối hợp biên soạn, chuyển ngữ và phát hành cuốn sách tuyên truyền đối ngoại “Rạng danh Tổ quốc, Cơ đồ Việt Nam - Dấu ấn 2021” .