Thành phố Thủ Đức có vị trí đặc biệt quan trọng trong thế trận phòng thủ chung của thành phố Hồ Chí Minh, là đầu mối của các tuyến giao thông huyết mạch giữa thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh Đông Nam Bộ. Song song với phát triển kinh tế, công tác quân sự - quốc phòng luôn được thành phố Thủ Đức quan tâm, đặc biệt là việc xây dựng lực lượng dân quân tự vệ vững mạnh, rộng khắp.