Từ 2 sĩ quan đầu tiên được triển khai tới phái bộ Nam Sudan vào năm 2014, đến nay, Việt Nam đã cử 76 lượt sĩ quan cá nhân, 4 bệnh viện dã chiến cấp 2 và 1 đội Công binh tham gia hoạt động gìn giữ hoà bình Liên Hợp Quốc tại phái bộ Nam Sudan, Cộng hoà Trung Phi và Phái bộ gìn giữ hoà bình Liên Hợp Quốc tại khu vực Abyei là nơi xảy ra tranh chấp giữa Cộng hòa Sudan và Cộng hòa Nam Sudan. Những con số này cho thấy, suốt 8 năm qua, Việt Nam đã tham gia tích cực và ngày càng đóng góp nhiều hơn cho hoạt động gìn giữ hoà bình Liên Hợp Quốc.