Thực hiện Kế hoạch hợp tác năm 2022 giữa Bộ Quốc phòng Việt Nam và Bộ Quốc phòng Lào, Đoàn Đại biểu Quân sự cấp cao QĐND Lào do đồng chí Trung tướng Khăm-liêng Ụ-thạ-cay-sỏn, Ủy viên Trung ương Đảng Nhân dân cách mạng Lào, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Tổng Tham mưu trưởng QĐND Lào làm Trưởng đoàn thăm chính thức Việt Nam từ ngày 1-4/6/2022.