Giải thưởng "Tuổi trẻ sáng tạo trong quân đội" qua 22 năm tổ chức đã khơi dậy và phát huy tiềm năng nghiên cứu khoa học của tuổi trẻ toàn quân. Rất nhiều công trình, sáng kiến khoa học của tuổi trẻ đã được đầu tư nghiên cứu và ứng dụng hiệu quả vào thực tiễn, đặc biệt là phục vụ đắc lực cho nhiệm vụ huấn luyện sẵn sàng chiến đấu. Phóng sự sau đây sẽ giới thiệu về một số công trình xuất sắc đạt giải Nhất giải thưởng "Tuổi trẻ sáng tạo trong quân đội" lần thứ 22.