Sáng nay, các đại biểu tham dự Kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa 15 thảo luận về kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước và xử lý nợ xấu của các tổ chức tín dụng.