Chiều nay (06/6/2022), Đoàn công tác số 6 của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng, tiêu cực do Đại tướng Lương Cường, Uỷ viên Bộ Chính trị, Uỷ viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị, Ủy viên Ban chỉ đạo làm Trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bình Dương để triển khai Kế hoạch số 18, Quyết định số 19 của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, về kiểm tra việc lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện công tác phát hiện, chuyển giao, tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố các vụ việc có dấu hiệu tội phạm về tham nhũng, kinh tế, tiêu cực và công tác giám định, định giá tài sản trong giải quyết các vụ án, vụ việc tham nhũng, kinh tế, tiêu cực.