Vùng Cảnh sát biển 2 phối hợp với các cơ quan, đơn vị đứng chân trên địa bàn huyện Lý Sơn ra quân dọn vệ sinh môi trường biển, giúp môi trường trên đảo thêm xanh - sạch - đẹp.