Những cuộc hành quân được ví như vào lò luyện thép bởi: bụi, bẩn, nóng, ồn, sóc và nặng nhọc giờ không còn là ác mộng đối với các chiến sĩ Tiểu đoàn Thiết giáp 47, Bộ Tư lệnh Thủ đô, trái lại đây chính là động lực để các chiến sĩ lái xe thiết giáp, Tiểu đoàn Thiết giáp 47 luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ vận hành xe và sẵn sàng chiến đấu cao.