Ngày 01/8, ông Hai-tham an Ga-ít, người Cô-oét đã chính thức được bổ nhiệm thành tân Tổng Thư ký Tổ chức Các nước xuất khẩu dầu mỏ (OPEC), thay thế người tiền nhiệm Mô-ham-mát Ba-kin-đô.