Nhằm xây dựng đội ngũ công nhân kĩ thuật in chất lượng cao trong toàn quân, sáng nay, Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam khai mạc Kỳ thi nâng bậc thợ kĩ thuật ngành in Quân đội năm 2017 khu vực miền Bắc. Kết quả thi không chỉ là cơ sở xét nâng bậc thợ kĩ thuật, xét nâng lương, thực hiện chính sách đối với công nhân mà còn là dịp để ngành in quân đội đánh giá một cách chính xác chất lượng đội ngũ công nhân kĩ thuật, qua đó tiếp tục đào tạo, bồi dưỡng nâng cao tay nghề, trình độ chuyên môn đội ngũ thợ.