Hội nghị giao ban 6 tháng đầu năm thực hiện Nghị định 03 năm 2019 của Chính phủ về phối hợp giữa Bộ Công an và Bộ Quốc phòng trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, đấu tranh phòng, chống tội phạm và nhiệm vụ quốc phòng, được tổ chức sáng ngày 16/7/2021. Thượng tướng Nguyễn Tân Cương - Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Tổng Tham mưu trưởng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng và Trung tướng Trần Quốc Tỏ - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Thứ trưởng Bộ Công an đồng chủ trì hội nghị. Tham dự hội nghị có Thượng tướng Đỗ Căn - Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị và Trung tướng Phùng Sĩ Tấn - Phó Tổng Tham mưu trưởng.