Trong mục Chuyện làng chuyện bản tuần này, là ghi nhận của phóng viên chương trình về những việc làm nghĩa tình của Bộ đội Biên phòng Tây Ninh và các tổ chức từ thiện xã hội trong nỗ lực giúp nhân dân địa bàn biên giới vơi bớt những khó khăn thiếu thốn trong cuộc sống.