Mời quý vị và bạn cùng theo dõi chương trình Sắc màu nghệ thuật - Số 3 với chủ đề "Quê mẹ Quảng Bình".