Bước sang tuần làm việc thứ 3 của kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa 14; sáng 05/11/2018, Quốc hội đã thảo luận tại hội trường về Việc phê chuẩn Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) cùng các văn kiện liên quan. Đa số đại biểu đồng tình với việc Việt Nam tham gia Hiệp định CPTPP.