Bản tin Rubik Cuộc sống ngày 04/02/2023 có những nội dung chính sau đây:

- Đi lễ chùa đầu năm sao cho đúng.

- Ngăn chặn tình trạng trộm cắp ở Đền Bà Chúa Kho.

- Mê mẩn sắc hoa mận dưới thung lũng Phiêng Ban.