Bản tin Rubik Cuộc sống ngày 13/8/2019 có những nội dung chính sau đây:

- Chống lại vi khuẩn kháng kháng sinh: Cuộc chiến không của riêng ngành y.

- Gặp gỡ chàng sinh viên Bách Khoa đam mê làm việc miễn phí.

- Đặc sắc lễ hội hoa tại Colombia.