Bản tin Rubik Cuộc sống ngày 16/01/2023 có những nội dung chính sau đây:

- Niềm vui của ông đồ khi được viết chữ trở lại.

- Làng trồng lá tất bật vào vụ Tết.

- Hoa mơ, hoa mận nở trắng Mộc Châu.