Bản tin Rubik Cuộc sống ngày 17/10/2018 có những nội dung chính sau đây:

- Tiêu điểm: Những lò mổ thủ công còn chủ quan với khuẩn tụ cầu vàng.

- Chiến dịch tầm soát ung thư vú miễn phí cho 8.000 phụ nữ.

- Hình ảnh ấn tượng: Nghệ thuật cắm hoa Nhật Bản Ikebana.