Bản tin Rubik Cuộc sống ngày 20/12/2022 có những nội dung chính sau đây:

- Thành phố Hồ Chí Minh: Lượng người rút BHXH một lần gia tăng vào cuối năm.

- 9X làm sống lại lịch sử nhờ đam mê phục chế màu các tư liệu cũ.

- Kỳ quan cung điện nước ở Ấn Độ.