Rubik Cuộc sống ngày 29/11/2022 có những nội dung chính sau đây:

- Người đưa hát xẩm về với người khiếm thị.

- Mèo cao tuổi nhất thế giới lập kỷ lục Guinness.

- Nhập khẩu gần 16.000 ô tô chỉ trong 15 ngày.