Điện có ở Hà Nội đã trên một thế kỷ. Để phục vụ bộ máy cai trị của Pháp và nhu cầu sinh hoạt của tầng lớp quan lại giàu có ở trung tâm Hà Nội, ngày 6/12/1892 người Pháp đã cho xây dựng nhà máy đèn Bờ Hồ trên mảnh đất ngay sát hồ Hoàn Kiếm. Năm 1925, người Pháp khởi công xây dựng nhà máy điện Yên Phụ. Đến năm 1933, nhà máy điện Yên Phụ đủ khả năng cung cấp điện cho Hà Nội và các tỉnh lý đồng bằng Bắc Bộ lúc bấy giờ. Cách mạng tháng Tám thành công, những người lính thợ của nhà máy đèn Bờ Hồ và nhà máy điện Yên Phụ tiếp tục giữ gìn máy móc, đảm bảo cho dòng điện ở thủ đô luôn rực sáng.