Phóng sự ảnh - Số 2530: "Sư đoàn 324 hoàn thành diễn tập bắn đạn thật năm 2021"