Nửa thế kỷ đã trôi qua kể từ khi NASA phóng thành công tàu vũ trụ, xứ mệnh Apollo 8 từ bãi phóng Cape Kennedy vào ngày 21/12/1968. Có thể nói Apollo 8 là sứ mệnh mở đường cho Apollo 11 sau đó đưa con người lần đầu đặt chân trên Mặt Trăng. Ba phi hành gia thuộc sứ mệnh Apollo 8 gồm Frank Borman, Jim Lovell và William Anders. Họ là những người đầu tiên trên Trái Đất tận mắt nhìn thấy Mặt Trăng. Bên cạnh đó, ba phi hành gia cũng ghi lại nhiều bức ảnh và video quý giá trên chuyến hành trình thú vị đó.