Đường Trường Sơn đã trở thành huyền thoại trong cuộc kháng chiến chống Mỹ của dân tộc, nhưng núi rừng Trường Sơn không tự nó làm nên lịch sử mà chính con người Việt Nam đã làm nên lịch sử của dãy Trường Sơn. Trong trang sử ấy viết tên những đoàn công binh, những bộ đội Trường Sơn sắt đá, kiên cường và không thể thiếu công lao to lớn của đồng bào các dân tộc thiểu số sống dọc trên tuyến đường này.