Quân đội nhân dân Việt Nam cử các đội tuyển tham dự Hội thao Quân sự Quốc tế Army Games được tổ chức hằng năm, đây là cơ hội tốt để các đội tuyển được cọ sát, hội nhập quốc tế, học hỏi, từ đó rút kinh nghiệm tạo chuyển biến tích cực trong tổ chức phương pháp huấn luyện các nội dung cho các đơn vị trong toàn quân. Thực tế trong năm 2021 cho thấy, việc áp dụng nhiều nội dung mới, được vận dụng từ Hội thao Quân sự quốc tế Army Games đã giúp kết quả những hội thi hội thao nâng lên rõ rệt.