Sáng 23/11, tới thăm và chúc mừng Tạp chí Văn nghệ quân đội ra số 1000, Thượng tướng Đỗ Căn-  Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam nhấn mạnh: Số 1000 của một tạp chí là con số để chúng ta cùng nhìn lại về hành trình của Văn nghệ Quân đội, để cùng tìm ra những giải pháp đổi mới sáng tạo, làm nên những trang viết có giá trị, góp phần nuôi dưỡng những phẩm chất tốt đẹp Bộ đội Cụ Hồ – một nét độc đáo của văn hóa quân sự và văn học Việt Nam