Sáng 14/2/2017, các địa phương trên cả nước đã đồng loạt tổ chức lễ giao nhận quân năm 2017. Do làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục và tổ chức tốt các khâu, các bước trong quá trình xét duyệt, tuyển chọn từ cơ sở nên chất lượng tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ của các địa phương đảm bảo tốt tiêu chuẩn về phẩm chất chính trị, đạo đức, trình độ văn hóa và sức khỏe. Lễ giao nhận quân của các địa phương được tổ chức trang nghiêm, trọng thể, nhanh, gọn, thật sự là ngày hội tòng quân của các thanh niên, tạo động lực để những tân binh vững bước lên đường xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.