Tính đến 10h30' sáng nay trên toàn thế giới đã ghi nhận hơn 1,2 triệu người nhiễm dịch Covid-19, trong đó có 64.727 người tử vong. Dịch diễn biến vô cùng phức tạp ở Hoa Kỳ khi nước này ghi nhận tổng hơn 311.000 ca nhiễm.