Trong bối cảnh dịch Covid-19 tác động mạnh mẽ lên nền kinh tế, chính phủ nhiều nước trên thế giới đã thông qua các gói cứu trợ lớn để giúp chống đại dịch này.