Những nội dung chính có trong chương trình Thế giới Thể thao Điện tử - Số 3:

- Vũ Đình Tú - Người kể chuyện của làng AOE Việt Nam.

- Tuấn Anh Tabi - Sự chuyển giao đặc biệt của bóng đá Việt Nam.