Thể thao sức sống và đam mê - Số 5 có những nội dung chính sau đây:

- Parkour: bước nhảy của những đôi chân tự do.

- Trải nghiệm Parkour với Hà Khánh Linh.

- Tư vấn của bác sĩ cho người chơi Parkour.

- Đồ dùng công nghệ cho người chơi Parkour.