Trong hơn 2 tuần sau khi Thủ tướng Phạm Minh Chính đăng ký hiến mô, tạng và kêu gọi người dân chung tay 'Đăng ký hiến tặng mô, tạng cứu người - Cho đi là còn mãi', đã có thêm gần 10 nghìn người dân trên cả nước hưởng ứng ký tên vào đơn đăng ký.