Tiếp tục đến với "Thợ săn vàng - Phần 4" lần này, xin mời quí vị và các đồng chí đến với anh chàng Parker Schnabel và 3 người bạn tái hiện lại chuyến hành trình đầy gian khổ trên con đường dẫn tới giấc mơ đổi đời mà John Schnabel đã thực hiện 40 năm trước