Điều 6 - Thông tư 07/2016/TT-BQP ngày 26 tháng 01 năm 2016 quy định thời điểm phong cấp bậc quân hàm Binh nhì.