Bản tin Thời sự Quốc phòng ngày 15/11/2020 có những nội dung chính sau đây:

- Quân đội tích cực giúp dân khắc phục hậu quả bão số 13.

- Trò “mượn gió bẻ măng” giữa thiên tai.

- Bế mạc hội nghị cấp cao Asean 37 và chuyển giao cương vị chủ tịch Asean cho Brunei.

- Đoàn kết toàn dân tộc, thi đua xây dựng, bảo vệ Tổ quốc.