Thời sự Quốc phòng ngày 16/8/2019 có những nội dung chính sau đây:

- Khẳng định vị thế của Việt Nam trên đấu trường quân sự quốc tế.

- Nhiệm vụ đặc biệt.

- Bộ Y tế lý giải về việc chưa ban hành quy chuẩn chính thức cho sữa học đường.

- Các nước phản ứng sau vụ phóng vật thể bay của Triều Tiên.