Thời sự Quốc phòng ngày 18/4/2017 có những nội dung chính sau đây:

- Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng sơ kết 1 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng.

- Viettel chính thức khai trương 4G với vùng phủ rộng khắp cả nước.

- Cảnh sát Biển Việt Nam và Cảnh sát Biển Trung Quốc phối hợp tuần tra trên biển.

- Tiếp tục đổi mới công tác bảo đảm xăng dầu.

- Thách thức về cơ hội việc làm cho người khuyết tật.

- Quảng Ngãi: bò rớt giá khiến người chăn nuôi thua lỗ nặng.