Bản tin Thời sự Quốc phòng ngày 19/6/2017 có những nội dung chính sau đây:

- Nâng cao năng lực cán bộ cấp tiểu đoàn và tương đương lực lượng pháo binh - tên lửa dự bị.

- Xây dựng biên giới hòa bình hữu nghị.

- Bảo vệ rừng phải dựa vào sức dân.

- Hà Nội: người nhà bệnh nhân hành hung bác sĩ.

- Xe quá tải bùng phát trở lại.