Bản tin Thời sự Quốc phòng ngày 20/7/2022 có những nội dung chính sau đây:

- Lý luận và thực tiễn về bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

- Quyết liệt giải quyết các tồn đọng chính sách.

- Bộ Quốc phòng điều động nhiều phương tiện hiện đại tìm kiếm 8 ngư dân mất liên lạc.