Thời sự Quốc phòng ngày 13/7/2022 có những nội dung chính sau đây:

- Đảng bộ Quân đội làm gương, làm mẫu.

- Nâng cao nhận thức về pháp luật dân quân tự vệ.

- Hành trình sâu nặng nghĩa tình đồng đội.