Thời sự Quốc phòng ngày 29/9/2016 có những nội dung chính sau đây:

- Tổng thống Philippines thăm cấp nhà nước Việt Nam.

- Tổng Tham mưu trưởng Phan Văn Giang kiểm tra nội dung chiến thuật, trình diễn súng bộ binh.

- Điểm sáng trong công tác vì sự tiến bộ của phụ nữa Quân đội.

- Nông nghiệp kéo tăng trưởng GDP 9 tháng xuống còn 5,93%.

- Nhiều bất cập khi thông tuyến bảo hiểm y tế.