Đại tướng Phan Văn Giang - Uỷ viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân uỷ Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng chủ trì hội nghị Ban Thường vụ Quân uỷ Trung ương xem xét, cho ý kiến một số nhiệm vụ quân sự quốc phòng quan trọng. Dự hội nghị có các đồng chí Uỷ viên Thường vụ Quân uỷ Trung ương: Đại tướng Lương Cường - Uỷ viên Bộ Chính trị, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam; Thượng tướng Nguyễn Tân Cương - Uỷ viên Trung ương Đảng, Tổng Tham mưu trưởng QĐND Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; Thượng tướng Võ Minh Lương - Uỷ viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; cùng các đồng chí Uỷ viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng: Thượng tướng Lê Huy Vịnh, Thượng tướng Phạm Hoài Nam cùng các đồng chí lãnh đạo Bộ Tổng Tham mưu, Tổng cục Chính trị.