Sáng ngày 05/05, Bộ Tổng Tham mưu tổ chức hội nghị rút kinh nghiệm huấn luyện các đội tuyển tham gia Hội thao quân sự quốc tế Army Games năm 2022. Tại Hội thao năm 2022, Việt Nam dự kiến sẽ tham gia 14 nội dung thi.