Tính đến hết tháng 9/2022, TP. Hồ Chí Minh đã đón 2,1 triệu lượt khách quốc tế, đạt hơn 60% kế hoạch. Bước vào những tháng cuối năm – được xem là mùa cao điểm khách nước ngoài, ngành du lịch thành phố đang cùng các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ du lịch đẩy mạnh đầu tư, nâng cao chất lượng sản phẩm để đạt mục tiêu 3,5 triệu lượt khách quốc tế trong năm nay.