Mời quý vị và các đồng chí về với quê hương Nam Định anh hùng qua các hoạt động của lực lượng vũ trang nhân dân: 

- Hội thi sáng kiến, cải tiến mô hình học cụ huấn luyện năm 2016 do Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Nam Định tổ chức đã nhận được sự hưởng ứng tích cực của cán bộ, chiến sĩ trong lực lượng vũ trang tỉnh. Với sự tham gia của 13 đơn vị, gần 700 học cụ huấn luyện tiêu biểu, trên 100 sáng kiến cải tiến kĩ thuật, đây thực sự là sân chơi bổ ích cho các cá nhân, đơn vị thi đua sáng tạo, góp phần nâng cao hiệu quả công tác huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu của lực lượng vũ trang địa phương. 

- Đến thăm cựu chiến binh Trần Quang Lộc, Chủ nhiệm Câu lạc bộ chèo huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định, người luôn tâm huyết với những làn điệu chèo của quê hương, luôn trăn trở làm thế nào để gìn giữ và phát huy những giá trị tốt đẹp của chèo, góp phần nâng cao đời sống văn hóa tinh thần của người dân, ông thường được mọi người gọi với cái tên trừu mến "Người nghệ sĩ của  nhân dân".

- Những năm qua, tình hình an ninh, chính trị, trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn thành phố Nam Định luôn được giữ vững, góp phần tạo môi trường thuận lợi để địa phương phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội. Đóng góp vào thành công chung đó không thể không nhắc đến các chức sắc, chức việc tôn giáo trong việc tuyên truyền, vận động các tín đồ, phật tử, giáo dân thực hiện tốt chủ trương, đường lối, pháp luật của Đảng, Nhà nước, địa phương, làm thất bại âm mưu, thủ đoạn diễn biến hòa bình của các thế lực thù địch. Chính vì vậy, công tác bồi dưỡng kiền thức quốc phòng, an ninh cho các chức sắc, chức việc tôn giáo là việc làm cần thiết và luôn nhận được sự quan tâm chỉ đạo của Hội đồng Giáo dục Quốc phòng An ninh thành phố Nam Định.